Awaken the Giant

Stratovarius

Tom: D#5

role para cima para ver a cifra


    

role para cima baixo ver a cifra