Babymetal

Heavy Metal

Mais tocadas

From Dusk Till Dawn

Ijime Dame Zettai

Akatsuki

Karate

Tsubasa Wo Kudasai

Todas as músicas

Akatsuki

Awadama Fever

Chigau

From Dusk Till Dawn

Ijime Dame Zettai

Karate

Over The Future

Road Of Resistance

Tsubasa Wo Kudasai

Yava