Asto Pituak

Rock'n Roll

Mais tocadas

Que Se Jodan

A Matar

Falso Paraiso

Todas as músicas

A Matar

Falso Paraiso

Que Se Jodan